Lasertherapy Contacteer ons

Bel ons

Algemene voorwaarden opleidingen


  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere opleiding en transactie tussen Lasertherapy en de cursist voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Procedure

De tijdstippen (en kosten) van de opleidingen worden op de website, lasertherapy.be weergegeven, tenzij anders is vermeld. In geval er staat dat er telefonisch contact opgenomen moet worden, zal Lasertherapy de informatie mondeling per telefoon doorgeven.

De cursist krijgt na het aanmelden voor een opleiding en voltooiing van de betreffende betaling een bevestigingse-mail of een schriftelijk bewijs voor de inschrijving.

  1. Opleidingen & certificering

Opleidingen met betrekking tot permanente make-up worden uitgevoerd in samenwerking met Nouveau contour. Nouveau contour is partner en distributeur van de apparaten waarmee wordt gewerkt tijdens de permanente make-up opleidingen.

Boutkabout Nadia, Oprichter van Lasertherapy, is ambassadeur en vertegenwoordiger van Nouveau Contour. De permanente make-up opleidingen zijn samengesteld door Nouveau Contour en de lessen worden gegeven door Boutkabout Nadia.

Alle overige opleidingen zijn samengesteld door Lasertherapy zelf, waarbij ook deze lessen door Boutkabout Nadia worden gegeven.

Alle certificaten worden nog op dezelfde dag verstrekt door Lasertherapy. Indien opleidingen langer duren dan een dag, worden certificaten op de laatste dag verstrekt bij succesvol voltooien van de opleiding.

  1. Afspraken

De cursist moet verhindering voor een opleiding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de opleiding aan Lasertherapy melden. Het annuleren van een opleiding wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via het hiervoor bekende telefoonnummer.

Lasertherapy moet verhindering voor een opleiding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de opleiding aan de cursist melden.

Indien sprake is van annulering wegens onvoorziene omstandigheden, wordt geen terugbetaling gedaan aan de cursist, maar de opleiding wordt verzet naar een latere datum.

  1. Betaling

Lasertherapy vermeldt alle prijzen van opleidingen op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cursist dient voor aanvang van de opleiding de betaling van de opleiding te voldoen, binnen de aangegeven termijn zoals opgegeven door Lasertherapy.

Deelbetalingen zijn alleen mogelijk in overleg met en op initiatief van Lasertherapy. Hierbij kan sprake zijn van een prijsverschil indien wordt betaald in termijnen ten opzichte van betalen in één keer.

  1. Aansprakelijkheid

Wanneer cursisten zelf een model meenemen naar de opleidingen zijn zij zelf verantwoordelijk voor uitleg over mogelijke risico’s of fouten.

Lasertherapy is niet aansprakelijk voor schade of opgelopen nadeel van welke aard ook, ontstaan door toepassing van een foutieve behandeling of een handeling welke in strijd is met hetgeen dat tijdens de cursus is uitgelegd of waar de cursist voor is gewaarschuwd.

Ook kan Lasertherapy niet aansprakelijk gehouden worden in geval van onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Lasertherapy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen naar de salon.

  1. Beschadiging & diefstal

Lasertherapy heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lasertherapy meldt diefstal altijd bij de politie.

  1. Klachten

Indien de cursist een klacht heeft over de cursus, moet deze zo spoedig mogelijk, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lasertherapy. Lasertherapy moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Lasertherapy het cursusgeld terugbetalen. Indien Lasertherapy en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

  1. Behoorlijk gedrag

De cursist behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en de geldende corona maatregelen.

Indien de cursist na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lasertherapy het recht de cursist de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Wij zorgen voor u van kop tot teen! Maak nu uw afspraak!

16 jaar ervaring & gediplomeerd personeel 16 jaar ervaring & gediplomeerd personeel

16 jaar ervaring & gediplomeerd personeel

Ervaring met verschillende etniciteiten en met mannen en vrouwen Ervaring met verschillende etniciteiten en met mannen en vrouwen

Ervaring met verschillende etniciteiten en met mannen en vrouwen

Studentenkorting 25% geldig onder de 25 jaar Studentenkorting 25% geldig onder de 25 jaar

Studentenkorting 25% geldig onder de 25 jaar

Gelegen in hartje Antwerpen, makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, op wandelafstand van de Meir en met parkeermogelijkheden bij Arenberg parking , Indigo parking , Vogeltjes markt en Stadspark. Gelegen in hartje Antwerpen, makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, op wandelafstand van de Meir en met parkeermogelijkheden bij Arenberg parking , Indigo parking , Vogeltjes markt en Stadspark.

Gelegen in hartje Antwerpen, makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer, op wandelafstand van de Meir en met parkeermogelijkheden bij Arenberg parking , Indigo parking , Vogeltjes markt en Stadspark.

Lasertherapy logo.